Wpłaty

Szczegóły
Nadrzędna kategoria: Budowa
Utworzono: wtorek, 06, listopad 2012 18:08
Poprawiono: poniedziałek, 06, maj 2019 10:07
Opublikowano: wtorek, 06, listopad 2012 18:08
Tomek Romanowski
Odsłony: 12487

Darowizny na budowę nowego kościoła przy parafii NMP Bolesnej można przekazać w następujący sposób:

  1. W kopercie na tacę zbieraną podczas mszy św. lub bezpośrednio na ręce ks. Proboszcza(z dopiskiem „na budowę kościoła”)
  2. Poprzez zadeklarowanie 1% podatku. Szczegółowe informacje dostępne w menu Budowa kościoła/ 1%

  3. Dodatkowo, taca zbierana podczas wszystkich Eucharystii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca będzie także przeznaczona na cele związane z budową.
  4. Bezpośrednio na specjalne konto związane z budową kościoła:

PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
51-511 WROCŁAW

Rachunek:  87 7065 0002 0651 9192 1304 0001 w banku Krajowa Społdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Sopocie
lub
Rachunek: 73 9585 0007 0220 0220 0077 0001 w banku Bank Spółdzielczy Oława
Tytuł przelewu: Na cele kultu religijnego


Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana.

UWAGA:
Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny.

Stąd odrębnie traktujemy przelewy na Kościół – na cele kultu, a odrębnie darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze realizowane przez Kościół. Tych drugich nie ujmuje się w limicie 6% dochodów.

Do limitu nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

źródło: www.pit.pl