SEMINARIUM ODNOWY WIARY - Piąte spotkanie

Szczegóły

" I wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą..." (Jl 3,1-2)

Obietnica Ojca naszego - Duch Święty - będzie tematem przewodnim tego tygodnia.

Kliknij na obrazek obok, aby posłuchać katechezy. katecheza 2 0:28:07

   

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  

Msza Św.

niedziele

800 930 1100 1230 1800

dni powszednie

900 1800


Spowiedź św:

Pół godziny przed mszą św.

   

O PARAFII  

   

KANCELARIA  

czynna codziennie po Mszy św. wieczornej

Strachocin
ul.Tatarakowa 1
51-511 Wrocław

71/346-68-02
605-345-897

   

Polecamy  

2 ryby

Lectio na telefon  Lectio

 Divina

 na

 telefon