1,5% podatku  

Zachęcamy do przekazywania 1,5% podatku na przebudowę kościoła.

Szczegóły dostępne pod tym linkiem

   

Taca przez internet  

Istnieje możliwość wniesienia ofiary na potrzeby naszej parafii za pośrednictwem internetu.

Wystarczy kliknąć w poniższy przycisk i postępować zgodnie z instrukcjami w oknie.

 

   

Logowanie  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

   

Transmisje mszy świętych

transmisje mszy

   

Wpłaty

Szczegóły

Darowizny na budowę nowego kościoła przy parafii NMP Bolesnej można przekazać w następujący sposób:

  1. W kopercie na tacę zbieraną podczas mszy św. lub bezpośrednio na ręce ks. Proboszcza(z dopiskiem „na budowę kościoła”)
  2. Poprzez zadeklarowanie 1% podatku. Szczegółowe informacje dostępne w menu Budowa kościoła/ 1%

  3. Dodatkowo, taca zbierana podczas wszystkich Eucharystii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca będzie także przeznaczona na cele związane z budową.
  4. Bezpośrednio na specjalne konto związane z budową kościoła:

PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
51-511 WROCŁAW

Rachunek:  87 7065 0002 0651 9192 1304 0001 w banku Krajowa Społdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Sopocie
lub
Rachunek: 73 9585 0007 0220 0220 0077 0001 w banku Bank Spółdzielczy Oława
Tytuł przelewu: Na cele kultu religijnego


Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana.

UWAGA:
Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny.

Stąd odrębnie traktujemy przelewy na Kościół – na cele kultu, a odrębnie darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze realizowane przez Kościół. Tych drugich nie ujmuje się w limicie 6% dochodów.

Do limitu nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

źródło: www.pit.pl

   

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  

Msza Św.

niedziele

800 930 1100 1230

1800 2000

dni powszednie

900 1800


Spowiedź św:

Pół godziny przed mszą św.

   

O PARAFII  

   

KANCELARIA  

czynna codziennie po Mszy św. wieczornej

Strachocin
ul.Tatarakowa 1
51-511 Wrocław

71/346-68-02
605-345-897

   

Polecamy  

2 ryby

Lectio na telefon  Lectio

 Divina

 na

 telefon