1% podatku  

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na budowę kościoła.

Szczegóły dostępne pod tym linkiem

   

Taca przez internet  

Istnieje możliwość wniesienia ofiary na potrzeby naszej parafii za pośrednictwem internetu.

Wystarczy kliknąć w poniższy przycisk i postępować zgodnie z instrukcjami w oknie.

 

   

Logowanie  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

   

Transmisje mszy świętych

transmisje mszy

   

Wpłaty

BUDOWA KOŚCIOŁA - 1%

Szczegóły

BUDOWA KOŚCIOŁA - 1%

 

Dzięki porozumieniu z Fundacją Strachota istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz budowy naszego kościoła.

Wystarczy wpisać w odpowiednie pola swojego formularza PIT numer KRS 0000224647 oraz wyliczoną kwotę jednego procenta podatku dochodowego oraz koniecznie dopisek „parafia Strachocin” w rubryce „cel szczegółowy 1%”.  Urząd Skarbowy prześle tę kwotę na konto Fundacji „Strachota”, która na mocy zawartego porozumienia przekaże środki na konto parafii.

Wzór dla Pit 37.

Wzór dla Pit 37

 

 

Wzór dla Pit 36.

Wzór dla Pit 36

 

Wpłaty

Szczegóły

Darowizny na budowę nowego kościoła przy parafii NMP Bolesnej można przekazać w następujący sposób:

  1. W kopercie na tacę zbieraną podczas mszy św. lub bezpośrednio na ręce ks. Proboszcza(z dopiskiem „na budowę kościoła”)
  2. Poprzez zadeklarowanie 1% podatku. Szczegółowe informacje dostępne w menu Budowa kościoła/ 1%

  3. Dodatkowo, taca zbierana podczas wszystkich Eucharystii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca będzie także przeznaczona na cele związane z budową.
  4. Bezpośrednio na specjalne konto związane z budową kościoła:

PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
51-511 WROCŁAW

Rachunek:  87 7065 0002 0651 9192 1304 0001 w banku Krajowa Społdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Sopocie
lub
Rachunek: 73 9585 0007 0220 0220 0077 0001 w banku Bank Spółdzielczy Oława
Tytuł przelewu: Na cele kultu religijnego


Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika. Co ważne 6% darowizn nie może być przekazane na wszystkie cele dobroczynności liczone łącznie, a zatem dla obliczenia 6% dochodów sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (w kwocie ekwiwalentu za oddaną krew), kultu religijnego oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeśli łącznie wartość ta przekracza 6% dochodu – odliczeniu podlega maksymalnie właśnie to 6%, nadwyżka nie może być odliczana.

UWAGA:
Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła. Decydującym będzie zatem cel przekazanej darowizny.

Stąd odrębnie traktujemy przelewy na Kościół – na cele kultu, a odrębnie darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze realizowane przez Kościół. Tych drugich nie ujmuje się w limicie 6% dochodów.

Do limitu nie wlicza się również 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

źródło: www.pit.pl

   

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  

Msza Św.

niedziele

800 930 1100 1230

1800 2000

dni powszednie

900 1800


Spowiedź św:

Pół godziny przed mszą św.

   

O PARAFII  

   

KANCELARIA  

czynna codziennie po Mszy św. wieczornej

Strachocin
ul.Tatarakowa 1
51-511 Wrocław

71/346-68-02
605-345-897

   

Polecamy  

2 ryby

Lectio na telefon  Lectio

 Divina

 na

 telefon