Taca przez internet  

Istnieje możliwość wniesienia ofiary na potrzeby naszej parafii za pośrednictwem internetu.

Wystarczy kliknąć w poniższy przycisk i postępować zgodnie z instrukcjami w oknie.

 

   

   

Logowanie  

   

Gościmy  

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

   

Transmisje mszy świętych

transmisje mszy

   

Spotkanie Parafialnego Komitetu Budowy Kościoła w dniu 24.02.2013

Szczegóły

 Informacje ze spotkania Parafialnego Komitetu Budowy Kościoła w dniu 24.02.2013

 Na obecnym etapie chodzi nam o to, aby określić orientacyjny koszt wykonania prac od strony potencjalnego wykonawcy, co pozwoli również na podjęcie decyzji o formule prowadzenia prac (generalny wykonawca, czy "po kawałku", inne?). Z drugiej strony chcemy oszacować jakimi środkami i w jakim czasie możemy dysponować. Do w.w. utworzone zostały dwa zespoły robocze:

    1. Zespół techniczny - celem pracy zespołu w najbliższym czasie będzie:

 • przygotowanie materiałów przetargowych,
 • kontakt z potencjalnymi wykonawcami,
 • zebranie wstępnych ofert,
 • wyselekcjonowanie kilku firm, z którymi prowadzone będą szczegółowe rozmowy
 • przedstawienie wyników podczas następnego spotkania Komitetu - orientacyjne koszty poszczególnych etapów i całości oraz sugerowani wykonawcy


    2. Zespół ds. finansów i komunikacji  - celem pracy zespołu w najbliższym czasie będzie:

 • zebranie deklaracji wpłat i oszacowanie potencjalnych przychodów z darowizn w czasie
 • opisanie i przedstawienie na zebraniu Komitetu wszystkich możliwych źródeł finansowania oraz oszacowanie wielkości wpływów z każdego z nich (także ew. określenie innych źródeł, które nie zostały opisane w liście do parafian)
 • Ustalenie potencjalnych zagrożeń, trudności i ryzyk w procesie budowy, na podstawie doświadczeń parafii, które w ostatnich latach budowały (budują) kościół i przedstawienie na spotkaniu Komitetu
 • Określenie najbardziej efektywnych sposobów komunikacji wewnątrz parafii oraz treści przekazów (np. w formie odpowiedzi na potencjalne pytania ze strony parafian, czy sposoby prezentowania postępów prac, etc.)


 Dalszy przebieg prac:

 1. Obydwa zespoły umawiają się i pracują niezależnie, we własnej grupie.
 2. Termin najbliższego spotkania zostanie wyznaczony po wstępnym przetargu i uzyskaniu przez zespół 1 wstępnych ofert od wykonawców oraz oszacowaniu wpływów z deklaracji przez zespół 2. Zakładamy wstępnie , że zajmie to około 4-6 tygodni
 3. Wstępnie zakładamy, że na najbliższym spotkaniu rozważymy powołanie "zarządu" Komitetu, w celu lepszej koordynacji dalszych prac.


 Pamiętajmy, że ta budowa, mimo, że podlega, co jest oczywiste, wszelkim regułom sztuki budowlanej i trudnościom w pozyskiwaniu środków, nie jest zwykłym budowaniem. Myślę, że powinniśmy na to spoglądać także z perspektywy wiary. Budujemy wspólnotę Kościoła a  budynek kościelny ma tej wspólnocie tylko (i aż) służyć. Jeśli Bóg za tym stoi, to na przeszkodzie może stanąć nam jedynie nasze ograniczone myślenie i brak wiary.

Jeżeli chodzi o wymiar duchowy, to w każdą niedzielę przed Mszą o 9.30 jest dziesiątka różańca w intencji budowy. Od 3 marca w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 12.30 będzie msza w intencji ofiarodawców na budowę kościoła.

   

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  

Msza Św.

niedziele

800 930 1100 1230 1800

dni powszednie

900 1800


Spowiedź św:

Pół godziny przed mszą św.

   

O PARAFII  

   

KANCELARIA  

czynna codziennie po Mszy św. wieczornej

Strachocin
ul.Tatarakowa 1
51-511 Wrocław

71/346-68-02
605-345-897

   

Polecamy  

2 ryby

Lectio na telefon  Lectio

 Divina

 na

 telefon